Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Πληροφοριακό Σύστημα αιτήσεων των υποψηφίων για το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος βρίσκετε στη διεύθυνση: http://kehris.site/mba-serres-apply/users/login