Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει λήξει. Δεν επιτρέπονται νέες εγγραφές στο σύστημα.

Οι υποψήφιοι στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων που κατοικούν σε περιοχή που έχει πληγεί από την πρόσφατη κακοκαιρία Daniel, μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mba_serres@ihu.gr και να τα αποστείλουν ταχυδρομικά μόλις αυτό είναι εφικτό.
Αν έχετε εγγραφεί ήδη στο σύστημα, πληκτρολογείστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε